Related Jobs

MUNICIPALITY KISELA VODA Readbag

50 GODINI OPTINA KISELA VODA MONOGRAFIJA 50 YEARS MUNICIPALITY KISELA VODA MONOGRAPHY SKOPJE 2005 SKOPJE Izdava Optina Kisela Voda Skopje Za Izdava Read More...

Read ZAKON ZA PERSONALEN DANOK OD DOHOD

ZAKON ZA DANONA POSTAPKA ZAKON ZA DANONA POSTAPKA Sluben Vesnik Na RMakedonija Br132006 PRV DEL OPTI ODREDBI Glava Prva Predmet Na Ureduvawe Len 1 1 So Read More...

Zakon Za Izvrsna Postapka Pbosniakentlawedu

ZAKON ZA IZVRNATA POSTAPKA D E L P R V I OSNOVNI ODREDBI Len 1 So Ovoj Zakon Se Opredeluvaat Pravilata Spored Koi Sudot Postapuva Zaradi Prisilno Izvruvawe Na Read More...